nl / fr / en / de

IBA systemen voor woonboten (WIBA)

 

Waterzuivering op een woonboot is een niet alledaagse uitdaging voor de eigenaar ervan, doch door de steeds strenger wordende wetgeving zijn meer een meer bewoners genoodzaakt om een aangepaste oplossing te zoeken.

 

Met onze expertise op dit vlak, produceert en installeert Novotec aangepaste IBA - systemen ( Individuele Behandeling Afvalwater), die het huishoudelijk afvalwater zuiveren tot lozingskwaliteit voor oppervlaktewater. De installaties worden uitgevoerd in kunststof en de afmetingen worden aangepast aan de beschikbare ruimte in het schip.

 

De WIBA installatie voor woonboten is compleet uitgerust om automatisch en onderhouds arm te functioneren. Het geheel bestaat uit de bekuiping met zuiveringstechniek, geluidsarme beluchters met laag energieverbruik en een sturingskast.

 

Contacteer ons voor meer informatie en een aangepaste aanbieding.   

 

 

 

 

 

Powered by Seltec CMS & WebDesign