nl / fr / en / de

SBR

 

Novotec bouwt volledig uitgeruste SBR systemen met een hoge zuiveringsefficiŽntie. Deze installatie worden ingezet voor het behandelen van grote waterstromen op een beperkte oppervlakte.

Het biologisch SBR-systeem voert alle stappen van een klassieke zuivering uit in ťťn enkele reactor. Het afvalwater wordt opgevangen in een apparte buffertank, van waaruit het afvalwater in vaste porties overgebracht wordt naar de SBR-tank. In deze tank wordt het afvalwater intens gemengd met het aanwezig biologische slib, doormiddel van het beluchtingssysteem. Tijdens deze beluchtingsfase worden de afvalstoffen afgebroken en verwijderd. Na een vaste tijdsspanne, wordt de beluchting stilgelegd en volgt de bezinkingsfase. Het biologische slib bezinkt in de reactor en vormt er zich een zone met behandeld water in de tank. Tijdens de aflaatfase, wordt deze bovenstaande laag afgepompt. Dezelfde hoeveelheid water die in de tank gebracht werd, wordt nu geloosd. Na een korte slibstabilisatie-fase, waarbij het zuiveringsslib belucht wordt, is de installatie klaar voor een nieuwe portie afvalwater.

Dergelijke procesvoering heeft als groot voordeel dat er steeds dezelfde hoeveelheid water behandeld wordt, los van de hoeveelheid water die aangevoerd wordt, waardoor er steeds dezelfde lozinswaarden bekomen worden. Daarnaast heeft dit type installatie geen nabezinkingstank nodig, waardoor er minder oppervlak nodig is om het geheel in te bouwen, ten opzichte van een klassiek doorstroomde installatie.

De gehele procesvoering wordt gecontroleerd en aangestuurd via een PLC. Het proces wordt opgevolgd door de nodige instrumenten zoals zuurstofmeters, niveau sondes, pH-meters, etc. De operator kan ten allen tijde de procesvoering aanpassen aan de reŽle omstandigheden en heeft via de datalogging van het systeem een duidelijk zicht op de procesvoering.

Toepassingen:

 

 

Powered by Seltec CMS & WebDesign