nl / fr / en / de

MBR

 

De Novotec MBR installatie zijn hoog technologische biologische zuiveringsinstallaties die zorgen voor een ongekende effluent kwaliteit.  De membraan reactor bestaat uit een klassiek biologisch zuiveringsysteem, waarin voorbehandeld afvalwater gemengd wordt met biologisch slib en intensief belucht wordt. De grote innovatie zit hem in het feit dat het behandeld water niet via een klassieke nabezinker nabehandeld wordt, zodat het slib van het water afgescheiden wordt. Bij de MBR gebeurt dit doormiddel van een membraanmodule die in de reactor geplaatst wordt.

 

Via een onderdruk, wordt het behandelde water door de membraanmodules gezogen, waarbij alle slib, zwevende stoffen, bacteriŽn, virussen en dergelijke tegengehouden worden in de reactor. Dit zorgt voor een zeer goede en stabiele effluent kwaliteit en een compactere installatie, daar de klassiek nabezinker op deze manier niet langer nodig is.

 

De MBR-reactor kan toegepast worden als hoofdzuivering of als bijkomende polishing na de hoofdzuivering.

 

Toepassingen:

 

Powered by Seltec CMS & WebDesign