nl / fr / en / de

Flotatie unit

 

De NTC flotatieunits worden ingezet om vetten, oliŽn, zwevende stoffenen vlokken afkomstig van  fysicochemischof biologische behandeling af te scheiden. Door de grote oppervlakte en lagebouw worden onze installaties gekenmerkt door een hoge efficiŽntie.

 

Het te behandelen afvalwater wordt net voor het binnenstromen, gemengdmet een recirculatiestroom waarin lucht onder hoge druk opgelost werd. Wanneerhet mengsel van afvalwater en verzadigd water in de flotatie komt, ontspant delucht zich en vormt fijne belletjes die zich aan de vlokken en verontreinigendedeeltjes hechten en naar de oppervlakte brengen. De drijflaag die zich zovormt, wordt met behulp van een schrapersysteem verwijderd en in aan apartslibcompartiment gestort, vanwaar het voor verdere verwerking verpompt kanworden.

Het slibvrije water verlaat de installatie via een duikschot en wordtgeloosd.

 

Alternatief kunnen de flotatie-units uitgerust worden met eenplatenpakket, geplaatst onder een hoek van 60į. Op deze manier vergroot deafscheidingscapaciteit van de installatie spectaculair, terwijl de benodigdeoppervlakte beperkt blijft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by Seltec CMS & WebDesign